Leerinnovaties

Leerinnovaties

Leerinnovaties

Leren is innoveren en omgekeerd! Alle Koerswijs leerinterventies richten zich altijd op zowel inzicht als actie.
Management development Het gedrag van een leider wordt op de werkvloer gespiegeld. Anders willen is dus anders doen en voorbeeldgedrag tonen. Als loods begeleidt Koerswijs directie en management bij het formuleren van missie, visie en strategie en daaraan gekoppeld nieuw voorbeeldgedrag. Alle interventies zijn gericht op het letterlijk en figuurlijk aangaan van persoonlijke
uitdagingen van leidinggevenden, waarbij Koerswijs helpt inzichten te vertalen naar concrete haalbare doelen. Om morgen de organisatie eenvoudiger te sturen of alle neuzen eenzelfde kant op te krijgen!
Afscheid nemen is noodzaak
creëren om los te laten.

- KoersWijs

 

POWERWORKSHOP
Een interactieve sessie van niet langer dan drie uur waarbinnen een thema vanuit verschillende aanpakken wordt belicht. Voorbeeld: Zicht op je talent. Power = Levendige en lerende snelkookpan voor deelnemers!
 
WORLDCAFÉ
Creatieve ronde tafel (café)sessies om een gezamenlijke, levendige dialoog op te zetten over thema’s die binnen de organisatie aandacht moeten krijgen. Kennis wordt uitgewisseld en nieuwe constructieve ideeën gevormd om lastige vraagstukken een impuls te geven.
 
ROADSHOWS
Bijeenkomsten waarbij leeronderwerpen gekoppeld worden aan netwerken. Inhoud, sfeer en ontmoeten gaan hand in hand.
 
BEYOND YOURSELF
Een individueel bewustwordingprogramma waarin deelnemers worden uitgedaagd ‘beyond’ te gaan. Een diepe duik in zichzelf om gelukkiger en productiever te worden in lijn met iemands persoonlijke doelen en ambities.
 
OVERIGE BEGELEIDINGS- EN INNOVATIEVRAAGSTUKKEN 
Op maat sessies naar aanleiding van een specifieke wens of opdracht.