Coaching

Coaching

Coaching

Vraagstukken gaan bijna altijd over het aanleren van een nieuwe of andere mentaliteit om met bewegingen en veranderingen om te gaan. Koerwijs helpt bij het fileren van de vraag en het aanleren van nieuw gedrag. Op deze manier
begeleidt ze individuen en groepen door middel van reflectie en actie naar te realiseren doelen. De aanvliegroute is altijd een unieke mix van mentale, fysieke, emotionele en spirituele werkvormen die bijdragen aan het te behalen resultaat.
Teamcoaching
Een succesvol team maakt gebruik van de unieke talenten van ieder teamlid. Een team dat excelleert zet talent optimaal in en zorgt dat teamleden elkaar versterken. Koerwijs richt zich op het filteren van individueel- en teamtalent, bepalen van gemeenschappelijke concrete haalbare doelen en het maken van prestatieafspraken voor ieder teamlid. Door middel van individuele- en groepscoaching wordt zichtbaar welk gedrag een beter functionerend team ontkracht, wat het versterkt en wat het laat excelleren.
 
 
Individuele Coaching
Met welk vraagstuk worstel je? Hoe kom je van inzicht tot actie? Koerwijs helpt mensen hun droom te realiseren op basis van hun eigen unieke talent. Samen zetten we een koers uit waarbij Koerwijs jou helpt als volwaardig schipper op jouw boot te navigeren. Globale wensen en ideeën worden concrete acties die leiden naar een gewenst resultaat.
Een individueel traject omvat een pakket van vijf sessies die aan boord van het zeilschip de “Beata” of al wandelend langs de vloedlijn plaatsvinden. Koerwijs combineert Oosterse en Westerse wijsheden in haar integrale praktische aanpak.